قالب سازی ریخته گری دقیق

در فرایند ریخته گری دقیق مدل مومی با ذوب کردن از قالب خارج میشود. جنس مدل عموما موم مصنوعی بوده، از آنجا که مدل قبل از ریختن مذاب باید از قالب بیرون ریخته شود لذا هر قطعه تولیدی یک مدل مومی فدا شونده دارد. مدل مومی با کمک ماشینهای تزریق تمام خودکار و یا نیمه خودکار که به طور پنوماتیک (بادی) یا هیدرولیکی کار می کنند و یا با استفاده از پرسهای موم  در فشار شصت تا هشتاد اتمسفر  تولید می شوند. کیفیت و دقت نهایی قطعه تولیدشده در گرو کیفیت و دقت مدل مومی و آنهم تحت تاثیر مستقیم کیفیت قالب موم میباشد. لذاکیفیت قالب ساخته شده به صورت مستقیم در کیفیت قطعه نهایی تاثیر می گذارد.

آبکانه سابقه ای طولانی در زمینه قالبسازی و مدلسازی مومی داشته،  این افتخار را دارد که قالب مومی پیچیده ترین قطعات را با بهترین کیفیت طراحی و اجرا نموده است. نمونه ای از قالبهای تولیدی آبکانه در زیر آمده است.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.