طراحی و مهندسی معکوس

بخش قابل توجهی از فعالیتهای آبکانه برطراحی و مهندسی معکوس قطعات یا مجموعه ها بوده، با  استفاده از دانش روز، تجارب فنی، تجهیزات پیشرفته و نیروهای خلاق و مجرب سعی بر آن داردتا  فرآیند مهندسی معکوس را از روشهای سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک انجام دهد. سیستم مهندسی معکوس طراحی شده توسط این شرکت مشتمل بر مراحل مختلف شامل کلیه عملیات لازم جهت شناسایی و تولید تکنولوژی قطعات، اندازه گیری فاز صفر ، استفاده از دستگاه های CMM، تهیه نقشه و تولرانس گذاری، یکپارچه سازی نقشه ها، تست قطعات و انطباقات مجموعه ها در محیط دیجیتال، برنامه ریزی فرآیند ساخت، استفاده و اعمال استانداردها و سایر موارد مهندسی  با رویکردی کاملا محصول گرا می باشد.

مراحل اجرایی پروسه مهندسی معکوس

 1. تشخیص اجزای سیستم و روابط فی ما بین
 2. اندازه برداری قطعات با استفاده از تجهیزات پیشرفته شامل CMM و سایر تجهیزات اندازه گیری دقیق
 3. آنالیز مواد
 4. تهیه نقشه های فنی قطعات (مدلسازی سه بعدی و دو بعدی)
 5. تعیین تولرانس قطعات
 6. تعیین تولرانس مونتاژ
 7. برنامه ریزی فرایند ساخت قطعات
 8. تعیین روشهای مونتاژ و تهیه نقشه های مونتاژ
 9. ساخت قطعات و مجموعه ها
 10. کنترل کیفیت
 11. تست قطعات و مجموعه ها در شرایط کاری واقعی
5

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.