دریافت اطلاعات اولیه

دریافت دقیق اطلاعات اولیه از مشتری موجب کاهش زمان پیش تولید قطعه شده، معمولا این اطلاعات شامل نکات زیر می باشد.

  • نقشه یا فایل سه بعدی
  • آلیاژ مورد نیاز
  • وزن قطعه
  • تیراژ تولید
  • ویژگیها و تولرانس های قطعه
  • اطلاعات قالب در صورت موجود بودن
  • اطلاعات تولیدات پیشین قطعه در موارد که قبلا” تولید شده باشد

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.