امکان سنجی و برنامه ریزی تولید

با توجه به توافقات صورت گرفته و پس از نهایی شدن مشخصات قطعه ، مدل سازی و شبیه سازی مجازی قطعه و قالب جهت اطمینان از صحت تولید قطعه انجام می پذیرد .پس از آن مشکلات فنی احتمالی بررسی و رفع می گردد.در این مرحله زمان مورد نیاز جهت ارائه نمونه اولیه قطعه را به مشتری تعیین میگردد .این زمان با توجه به میزان پیچیدگی و تولرانسهای قطعه متفاوت بوده، عموما زمان مورد نیاز رقمی بین هشت تا ده هفته می باشد .

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.