مهندسی پروسه تولید

ریخته گری دقیق، آزادی عمل بیشتری نسبت به دیگر روش های شکل دهی فلزات ارائه می دهد. اجرای فرایند طراحی قطعه و ساخت قالب با هماهنگی تیم فنی و مهندسی آبکانه  موجب کاهش چشمگیر هزینه های تولید و به تبع آن قیمت نهایی قطعه خواهد شد.آشنایی مشتری با محدودیت ها و مزایای ریخته گری دقیق و ارتباط نزدیک با مهندسین ما در تسریع پروسه تولید نقش بسزایی دارد .

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.